tam-linh

DỤNG TÂM BỐ THÍ

DỤNG TÂM BỐ THÍ * Ai cũng biết bố thí là san sẻ, cho đi một phần những gì mình có. Bố thí thì được…

QUẢ BÁO BÁN DÂM

QUẢ BÁO BÁN DÂM  QUẢ BÁO BÁN DÂM  thuộc hàng kinh khủng nhất! Tội này cực nặng, nam hay nữ phạm p…

THỦ DÂM TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG

THỦ DÂM TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG * THỦ DÂM tác  hại kinh khủng lắm, quả báo nặng nề mà người ta u mê ch…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào