le-hoi-tam-linh

HỘ PHÁP LÀ GÌ?

HỘ PHÁP LÀ GÌ? Hộ pháp nghĩa là hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ pháp được chia làm hai phần: Phần h…

CÔNG ĐỨC BỐ THÍ LÀ GÌ?

CÔNG ĐỨC BỐ THÍ LÀ GÌ? C ông đức Bố thí rất lớn , hiềm vì chúng ta đa phần không biết cách bố thí…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào